çözümlemek

-i
1. 分析, 解析
2. 解决: Beklenmedik masraflar çıkınca kapıyı odun ettik, sorunu çözümledik. 由于出于了意想不到的花销, 所以我们砸锅卖铁把问题解决了。

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

 • çözümlemek — i 1) Çözümleme yoluyla bir şeyi incelemek, tahlil etmek, analiz etmek 2) Anlamı ve niteliği anlaşılamayan bir konuyu açıkladıktan sonra sonuca bağlamak, tahlil etmek, analiz etmek ... büyük bir söz ettiklerini, her işi kökünden… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • analiz etmek — çözümlemek, tahlil etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • tahlil etmek — çözümlemek, analiz etmek Duyduklarımı tahlil etmek lazımsa sevinç, keder gibi hisler değildi. S. F. Abasıyanık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bilirkişi — is. 1) Belirli bir konudan iyi anlayan ve bir anlaşmazlığı çözümlemek için kendisine başvurulan kimse, uzman, ehlihibre, ehlivukuf, eksper 2) huk. Çözümlenmesi özel veya bilimsel bilgiye dayanan konularda oyuna veya düşüncesine başvurulan kimse,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • çözümleme — is. 1) Çözümlemek işi 2) dbl. Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil 3) dbl. Kelimenin kökünü bulup eklerini gösterme 4) ed. Bir metni belirli …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • çözümleyivermek — i Çabucak çözümlemek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • masaya oturmak — bir anlaşmazlığı çözümlemek üzere bir araya gelmek, toplanmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • politika yapmak — politika yoluyla bir işi çözümlemek istemek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kozunu paylaşmak (veya pay etmek) — (biriyle) aralarındaki anlaşmazlığı zora başvurarak çözümlemek, sona erdirmek Mümeyyiz Efendi varsın bekçi ile kozunu pay etsin... R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kökünden halletmek — herhangi bir konuyu veya sorunu temelden çözümlemek Bu işi kökünden halletmek için kızını derhâl evlendirmeye karar vermişti. A. H. Tanpınar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • karara bağlamak — bir davayı, bir sorunu çözümlemek, sonuçlandırmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.